Пропозиції

  Quest On Demand Audit Hybrid Suite для Microsoft Office 365

Аудит безпеки і відповідності вимогам для гібридних середовищ Microsoft

Quest® On Demand Audit Hybrid Suite для Office 365 надає єдине уявлення про дії користувачів в гібридних середовищах Microsoft, забезпечуючи вам можливість бачити всі зміни, що відбуваються, будь то локальні Active Directory (AD), Azure AD або Office 365, або ж такі як робочі навантаження Exchange Online, SharePoint Online і OneDrive для бізнесу.

  Продуктивність і колективна робота

 • Створення необхідної інфраструктури компанії "з нуля", забезпечення гнучкості інфраструктури та високої готовності до швидкого масштабування.
 • Зручні та безпечні засоби спільної роботи, що включають корпоративний поштовий сервіс із можливістю календарного планування, інформаційний портал і робочі області для спільної роботи над документами з урахуванням рольової моделі доступу, систему захищеного аудіо-, відеоконференцзв'язку, обміну миттєвими повідомленнями та інформування про статус присутності, корпоративну соціальну мережу для обміну неформальними знаннями між співробітниками компанії.

  Резервні копії та файлові сховища

 • Зберігання резервних копій даних (файлові сховища, віртуальні машини, бази даних) у хмарі, зниження вартості зберігання файлових ресурсів при високому рівні надійності та інформаційної безпеки.

  Відновлення після збоїв

 • Зберігання резервних копій даних (файлові сховища, віртуальні машини, бази даних) у хмарі, зниження вартості зберігання файлових ресурсів при високому рівні надійності та інформаційної безпеки.
 • Захист даних та інформаційних систем від аварійних збоїв.
 • Забезпечення високої доступності на рівні віртуальних машин або сервісу бази даних SQL, у приватній та гібридній хмарі.
 • Забезпечення швидкого відновлення після збоїв.

  Безпека (EMS)

 • Управління політиками безпеки на основі єдиного каталогу облікових записів співробітників.
 • Забезпечення безпеки корпоративних і персональних мобільних пристроїв, включаючи захист даних і антивірусний захист.
 • Управління мобільними пристроями, контроль встановлених примірників ПЗ і встановлення оновлень.
 • Захист корпоративної переписки, файлових сховищ і документів на корпоративному порталі.

  Розміщення додатків і управління

 • Швидке розгортання та налаштування веб-сайтів
 • Налагодження та обслуговування онлайн-сервісів SharePoint on-line, Exchange on-line, Skype for business on-line